Skip to main content

Stay at Home Announcement #Homeliner

Sa pananatili natin sa bahay, nakatutulong tayo sa ating frontline workers. Dahil hindi lamang sila ang may papel sa laban na ito, kundi lahat tayo!

Ikaw ay magiting na #HOMELINER, hindi mo hahayaang makapanakit at kumalat pa ang virus na ito.

Maging responsable sa lahat ng aksyon na ginagawa sa araw-araw. Huwag lumabas ng tahanan kung hindi kinakailangan, mapa-ECQ man, MECQ, o GCQ.

Kaya mga kababayan, STAY HOME, STAY SAFE 🧍🏠

Paalala mula sa kagawaran ng kalusugan.

Skip to content