Skip to main content

SK Guidelines for Ilocos Sur Education Assistance and Scholarship Program (ISEASP)

PAKAAMMO Manipod ti Panlalawigan Pederasyon ng mga Sanguniang Kabataan-Ilocos Sur:

Adtoy ti guidelines para kadagiti mangayat nga mang avail ti Ilocos Sur Education Assistance and Scholarship Program (ISEASP).

For more info, makipag-coordinate lamang sa SK federated president ng inyong munisipyo/ciudad or SK Chairman ng inyong barangay. Or just simply PM us your querries @PPSK Ilocos Sur Facebook account and our gmail account @ [email protected] besh.

Join na and be part of ISEASP!

*Follow @ Ilocos Sur Educational Assistance and Scholarship Program – ISEASP on Facebook for more updates.

Skip to content