Resolution No. XXI-30 Series of 2020

Agyaman kami SANGUNIANG PANLALAWIGAN iti daytoy a RESOLUSYON.

Ket mangnamnamatayo garud nga ti ili a Suyo itultuloy na iti usto ken transparent a panangimanihar kadagiti kuarta para ti pagsha atan ken pagimbagan ti amin.

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: