Skip to main content

NOTICE OF POWER INTERRUPTION

Maipakaammo kakailian nga awan kuryente tayo inton bigat (June 16, 2022), oras 6:00 iti bigat gingga 2:00 iti malem magapuanan iti emergency a panagdalus iti linya ti kuryente tayo.

Skip to content