Maipakaammo nga idi October 22, 2021 adda maysa (1) a kailian tayo a nagpositibo iti COVID-19. basaen tayo iti detalye ken ti agdama a COVID-19 status tayo


#bakunadoatprotektado #bakunadongsuyonian #napintassuyo

Keep Connected

Stay up to date by subscribing to our weekly newsletter.
Copyright © 2019. Municipality of Suyo Ilocos Sur. All rights reserved.

POWERED BY: