Skip to main content

Isang uri ng ‘Root Crop’ na Ipinagmamalaki ng Bayan ng Suyo, Ilocos Sur, ito ay tinatawag na ‘TUGI ‘

TINGNAN : Ang isang uri ng ‘root crop’ na ipinagmamalaki ng bayan ng Suyo, Ilocos Sur, ito ay tinatawag na ‘TUGI ‘. Karaniwang itinatanim sa bulubunduking lugar at mainam na pamalit sa kanin.

Skip to content