Skip to main content

Intayon agbuya ken makiay ayam!

 
“Gabbo” – maysa a Namunganayan nga Ay ayaw ti ili a Suyo nga numan pay agbinnalubal ket agin innarakop latta!
Kakabsat ken kakailyan kas panangrambak ti 8th Namunganayan Festival ket kanayun nga ma  ar aramid ti ay ayam idiay festival site.
Intayon agbuya ken maki ay ayam!
-Wafu Pictures
Skip to content