Skip to main content

Babaen ti inisyatibo iti lokal a gobyerno ti ili tayo a Suyo ken iti Department of Trade and Industry (DTI)

Babaen ti inisyatibo iti lokal a gobyerno ti ili tayo a Suyo ken iti Department of Trade and Industry (DTI) nga mangsolbar ti pannakasayang dagiti dagiti produkto nga naimula ti umili, naisayangkat iti “Basic Skills Training on Tomato and Squash Processing” sadiay Bangcag, Man-atong.

#Napintas_suyo

Skip to content