Skip to main content

April 17, 2021 | Iti naimpusoan a panagserbi indanun ti ama ti ili, Mayor Mario Subagan idiay Sitio Longboy ken Sitio Botigue iti 30 a rolyo ti hose para iti mulmula a kape ken mangsupply ti danum nga agturong iti kabalayan

Skip to content