Skip to main content

A L S enrolment is now going on!!!


ALAM MO BA, kahit may edad ka na, pwedeng-pwede mo pa rin gawing #GOALS na ituloy ang pag-aaral mo ng Elementary o Junior High School sa pamamagitan ng Alternative Learning System (ALS)?
Dahil sa ALS, ang schedule ng klase ay base sa pangangailangan ng ALS learner upang magkaroon ng pagkakataon na balansehin ang pag-aaral at iba pang responsibilidad.
Sa ALS, walang maiiwan!
Programs Offered:
👉BLP (Basic Literacy Program)
para kadagiti haan nga makammo ti agbasa, agbilang ken agsurat
👉A&E Elementary
para kadagiti agtawen iti 13 agpangato nga haan nakaturpos ti elementarya
👉A&E Junior High School
para kadagiti agtawen ti 16 agpangato nga haan nga Junior High School Completer
Para iti dadduma pay nga impormasyon a kayatyo nga maammuan, agmessage kayo thru messenger or aggtext wenno tumawag kadagitoy nga numero dagiti ALS Teacher ditoy distrito tayo
Carmela Canor / Ykith KCs 09465245563
Arlis Pandeng Japson 09303016727
CTTO
#ENROLLNOW
#ALSLevelUp
#ALSEnrollment
#NapintasSuyo
#ALSaBuhay

Skip to content